Växtskyddsmedel, ansökan/anmälan om yrkesmässig användning

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som avser använda växtskyddsmedel för verksamhet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Kemiska bekämpningsmedel kan orsaka skador på bland annat vattentäkter, vattenlevande organismer och omgivande växtlighet. En del ämnen kan dessutom lagras upp i växter och djur och orsaka andra skador i miljön.

Det finns därför stränga regler om hur bekämpningsmedel får användas. För att få sprida de flesta kemiska bekämpningsmedel som förekommer i jordbruket krävs utbildning eller tillstånd för den som utför spridningen. Länsstyrelsen ordnar utbildning för sprutcertifikat.

Inom vissa områden behövs dessutom tillstånd eller anmälan hos samhällsbyggnadsnämnden som handlägger miljöfrågor.

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00