Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som avser använda växtskyddsmedel för verksamhet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Kemiska bekämpningsmedel kan orsaka skador på bland annat vattentäkter, vattenlevande organismer och omgivande växtlighet. En del ämnen kan dessutom lagras upp i växter och djur och orsaka andra skador i miljön.

Det finns därför stränga regler om hur bekämpningsmedel får användas. För att få sprida de flesta kemiska bekämpningsmedel som förekommer i jordbruket krävs utbildning eller tillstånd för den som utför spridningen. Länsstyrelsen ordnar utbildning för sprutcertifikat.

Inom vissa områden behövs dessutom tillstånd eller anmälan hos samhällsbyggnadsnämnden som handlägger miljöfrågor.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa