Avloppsanläggning, anmälan/ansökan om inrättande/ändring av

LÄS MER

För att få inrätta en avloppsanläggning där WC är påkopplad krävs tillstånd. Detta gäller även om du ska koppla på WC på en befintlig avloppsanläggning. I vissa områden krävs även tillstånd för att inrätta BDT (bad, disk, tvätt)-avlopp. Kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning för mer information.

För anläggande av BDT-avlopp i övrig del av kommunen krävs anmälan. Om du ska genomföra en ändring av befintlig avloppsanläggning kan detta kräva en anmälan, kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning för rådfrågning. För enbart byte av en slamavskiljare mot en ny krävs inget tillstånd eller anmälan. 

Västra Gästriklands samhälls­byggnadsnämnd tar ut en avgift för handläggning av ansökan/anmälan om inrättande eller ändring av avloppsanläggning.

Vad ska din ansökan/anmälan innehålla?

Handlingar som ska lämnas in för granskning är:

  • Ansökan om inrättande eller anmälan om ändring av avloppsanläggning
  • Skalenlig karta
  • Tvärsnittsritning av avloppsanläggningen
  • Jordartsdiagram (vid planerad infiltration)
  • Vid anläggande av minireningsverk eller extra fosforrening ska en teknisk beskrivning samt drift- och skötselinstruktion bifogas.   
  • Eventuellt servitut eller liknande avtal om avloppsanläggningen placeras på annans mark
  • Eventuell fullmakt om att entreprenör får företräda sökanden som ombud

Mer information om enskilt avlopp och avgifter

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten