Uppläggning av muddermassor, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som har fastighet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Ska du göra en uppläggning av högst 1 000 ton muddermassa och där föroreningsrisken är liten (ringa) – då ska anmälan göras till Miljö- och hållbarhetsenheten på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Då kan denna E-tjänst användas. Du kan även behöva ansöka om marklov - kontakta Plan- och byggenheten på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Vid uppläggning av mer än 1 000 ton eller om det finns risk att muddermassorna är förorenade krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Muddring kräver ofta tre prövningar innan man kan påbörja åtgärden:

  • tillstånd om vattenverksamhet (Länsstyrelsen)
  • dispens från strandskyddet (Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning) samt
  • anmälan upplägg av muddermassor (Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning)

Anmälan om uppläggning av muddermassor ska göras i god tid. För handläggning av anmälan debiteras en timavgift enligt gällande taxa.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa