Förorening, anmäl upptäckt

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som äger en fastighet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Om du som äger eller brukar en fastighet upptäcker en förorening på fastigheten som kan medföra skada eller besvär för människors hälsa eller miljön, så är du enligt miljöbalken skyldig att underrätta tillsynsmyndigheten. Det är i regel Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som är tillsynsmyndighet, men det kan också vara länsstyrelsen. Du kan alltid höra av dig till samhällsbyggnadsförvaltningen för att få vägledning.

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten