Cistern, anmäl installation eller om cistern ska tas ur bruk

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner med rör- och slangledningar regleras i Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2021:10) och i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrift (MSBFS 2018:3).

De tekniska kraven, installationskontroll och periodiska kontroller finns i MSBFS medan NFS innehåller krav på information till tillsynsmyndigheten och krav på sekundärt skydd.

I vissa fall kan bygglov krävas för cisterner.

Nya cisterner

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd ska minst 4 veckor i förväg informeras om installation av cisterner för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja som rymmer mer än 1 m³ vätska (inom vattenskyddsområde är gränsen 150 liter). Informationen skall även omfatta tillhörande rörledningar och slangledningar.

För handläggningen debiteras en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Cisterner och rörledningar som tas ur bruk

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Verksamhetsutövaren ska informera tillsynsmyndigheten om cistern som tagits ur bruk.

Cisterner som tas ur bruk permanent bör i första hand tas bort och skrotas. Om det inte är möjligt att avlägsna en nedgrävd tank bör den fyllas med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador. Påfyllningsrör och avluftningsledning bör tas bort för att inte riskera att påfyllning sker av misstag.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa