Dricksvattenanläggning, registrera

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Dricksvattenanläggningar som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (LIVSFS 2022:12) ska anmälas till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Detta gäller anläggningar som:

  • i genomsnitt tillhandahåller mer än 10 m³ dricksvatten per dygn, eller försörjer fler än 50 personer (t. ex. samfälligheter).
  • tillhandahåller dricksvatten till en kommersiell eller offentlig verksamhet. Detta gäller oberoende av mängd producerat dricksvatten eller antal försörjda personer. Exempel på verksamheter är restaurang, café, skola, förskola, idrottsanläggning, camping eller hotell.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning utför regelbundna kontroller av registrerade dricksvattenanläggningar i syfte att säkerställa att livsmedelslagstiftningen följs. Dricksvattenproducenten ska även regelbundet provta sitt vatten för att säkerställa att dricksvattnet är av bra kvalitet och inte överskrider de gränsvärden som fastställts i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (LIVSFS 2022:12). Hur ofta vattnet ska provtas beror på mängden dricksvatten som produceras. Undersökningsprogram för provtagning ska fastställas av kontrollmyndigheten tillsammans med en faroanalys som verksamheten också ska ta fram.

 

Om du inte kan använda e-tjänsten

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa