Strandskyddsdispens, ansökan om

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Strandskyddet omfattar land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. I vissa fall är strandskyddet utvidgat ända upp till 300 meter. Strandskyddet har två huvudsakliga uppgifter, värna om allemansrätten och friluftslivet samt bevara land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla.

Dispens från strandskyddsbestämmelserna söks hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Västra Gästriklands samhällbyggnadsnämnd har i vissa områden fått delegationsrätt av länsstyrelsen och i andra områden överlämnas ärendet till länsstyrelsen efter vår egen prövning. Ska länsstyrelsen pröva strand­skyddsdispensen betalar sökanden en ytterligare avgift.

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten