Medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla som är folkbokförda i Sandvikens kommun, unga som gamla, kan lämna in egna medborgarförslag till kommunfullmäktige. På detta sätt har du möjlighet att påverka och förbättra den kommunala verksamheten.

Vem kan lämna medborgarförslag?
Den som lämnar ett medborgarförslag måste vara folkbokförd i Sandvikens kommun. Det betyder att även barn och personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag.

Föreningar, grupper eller organisationer får inte lämna medborgarförslag.

Vad kan medborgarförslaget handla om?
Ditt förslag kan handla om hur du tycker att kommunens verksamheter ska vara. Du kanske vill ändra på något som kommunen har ansvar för.

Förslaget får inte handla om ärenden som rör enskilda personer eller myndighetsutövning till exempel ansökan om socialbidrag eller bygglov. Medborgarförslaget får inte vara odemokratiskt, rasistiskt eller strida mot lag.

Medborgarförslaget bör vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag.

Ett medborgarförslag får bara innehålla ett förslag till beslut. Har du flera förslag måste du lämna in dessa i separata medborgarförslag.

Ditt förslag blir en offentlig handling
Ett medborgarförslag som lämnas in blir en offentlig handling. Det betyder att vem som helst får läsa förslaget. Namnet på den som lämnar förslaget kommer att finnas med i kallelser och protokoll på kommunens hemsida. När du skickar in ditt medborgarförslag innebär det därför att du godkänner att vi publicerar de uppgifter som du angett.

När behandlas ditt medborgarförslag?
Det bör ta som längst ett år innan kommunfullmäktige beslutar om de ska genomföra ditt förslag eller inte. 

Hur lämnar du ditt medborgarförslag?
Du kan lämna ditt förslag elektroniskt genom att logga in i denna e-tjänst och skriva under med din e-legitimation.

Du kan också lämna ditt medborgarförslag till kommunledningskontoret i stadshuset eller skicka det till:
Sandvikens kommun
Kommunledningskontoret
811 80 SANDVIKEN

Skriv namn, adress och telefonnummer på ditt förslag och skriv under det.

Du inte kan skicka in ditt förslag via e-post.  

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa