Värmepump, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med denna e-tjänst kan du anmäla eller söka tillstånd för installation av värmepump. Du kan använda e-tjänsten för bergvärme och jordvärme.

Handläggningstiden för ärendet är upp till 2 veckor från och med att ärendet är komplett. Om fastigheten ligger inom vattenskyddsområde kommer ansökan skickas på remiss till Gästrike vatten AB/Sandviken energi vatten AB. Handläggning av dessa ärenden tar därför upp till 4 veckor från att ärendet är komplett.

Kostnaden för vår handläggning är 2 400 kr utanför vattenskyddsområde och 3 600 kr inom vattenskyddsområde.

I e-tjänsten finns digital karta som kan användas för att rita in aktuella uppgifter.

Det är alltid fastighetsägaren som ska stå som sökande i ärendet

E-tjänsten är uppbyggd så att installatör och fastighetsägare vid behov kan fylla i olika delar i samma ärende. 

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Den sökandes fastighetsbeteckning, personnummer och e-post (alt. mobilnummer)
  • Information om installatör, borrhål, borrare, värmepumpsanläggning och andra eventuella installationer (t.ex. dricksvattenbrunnar, avloppsanläggningar och andra borrhål)
  • Grannyttrande om borrhålet är närmare fastighetsgränsen än 10 m

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa