Gunvor Göransson kulturstiftelse, ansök

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd den här e-tjänsten för att ansöka om stipendie från Gunvor Göranssons kulturstiftelse.

Stiftelsen delar årligen ut stipendier för konstnärliga ändamål

Syftet med stiftelsen är att främja välgörande, sociala, konstnärliga eller därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål i främst Sandvikens kommun och i Gävleborg i övrigt.

Sökande skall ha anknytning till Sandvikens kommun eller Gävleborgs län.

Ansökningstider

Se sandviken.se för ansökningstider

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du ansöka via blanketten som du sen skickar till:
Sandvikens kommun
Kommunledningskontoret
811 80 Sandviken

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa