Gunvor Göransson kulturstiftelse, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd den här e-tjänsten för att ansöka om stipendie från Gunvor Göranssons kulturstiftelse.

Stiftelsen delar årligen ut stipendier för konstnärliga ändamål

Syftet med stiftelsen är att främja välgörande, sociala, konstnärliga eller därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål i främst Sandvikens kommun och i Gävleborg i övrigt.

Sökande skall ha anknytning till Sandvikens kommun eller Gävleborgs län.

Bidrag beviljas inte till nyproduktion och reparationer av byggnader och dylik fast egendom.

Gunvor Göranssons kulturstiftelse skall finnas med på reklam som sponsor/bidragsgivare när bidrag beviljats till något evenemang/arrangemang.

Ladda ner logotyp

Ansökningstider

Se sandviken.se för ansökningstider

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du ansöka via blanketten som du sen skickar till:
Sandvikens kommun
Kommunledningskontoret
811 80 Sandviken

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa