Inackorderingsstöd, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan få ekonomiskt stöd om du ska studera på ett gymnasium i en annan kommun än Sandviken. Stödet kallas inackorderingsstöd och för att få det behöver du vara folkbokförd i Sandviken och skolan ska ligga minst 4 mil från den adress där du är folkbokförd.

Inackorderingsstöd beviljas för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Utbetalning av inackorderingsstödet sker månadsvis i efterskott, vanligtvis den sista bankdagen i månaden. För att utbetalning ska kunna ske i september måste ansökan inlämnas i god tid före höstterminsstarten.

Vid ändrade bostads- eller studieförhållanden måste du meddela detta till Kunskapskontoret. Den som tar emot bidrag på felaktiga grunder blir återbetalningsskyldig.

Kom ihåg att ansöka om inackorderingsstöd varje nytt läsår. Det kommer inte automatiskt, även om du har fått det föregående år.

Tillsammans med ansökan ska kopia på hyreskontraktet bifogas. Du kan bifoga kopia på hyreskontraktet i e-tjänsten.

Din ansökan om inackorderingsstöd behandlas inte förrän kopia på hyreskontrakt är inskickat.

Vill du istället skicka in en kopia på hyreskontraktet skickar du till adressen nedan:

Sandvikens Kommun
Kunskapsförvaltningen
811 80 Sandviken

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa