Förhandsbesked, ansökan om

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Ett förhandsbesked ansöker du om när du har planer på att starta ett eventuellt byggprojekt och vill undvika onödig projektering. Vi använder e-tjänster via Mittbygge.se. Du kommer till Mittbygge.se genom att klicka på Starta e-tjänsten, därefter väljer du kommun och tjänsten du vill ansöka/anmäla till. Ditt ärende hos Mittbygge.se kommer inte att visas under Mina sidor i denna portal.

Läs mer om förhandsbesked på sandviken.se

Komplett ansökan

För att komma igång med ditt projekt så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in en komplett ansökan. I e-tjänsten finns information om vilka handlingar som ska bifogas i respektive ansökan/anmälan, läs och fyll i formulären noggrant och skicka in ansökan/anmälan så komplett som möjligt.

Avgifter

Avgifterna i ärenden tas i enlighet med gällande taxa. Mer information om bygglovsavgifter hittar ni på sidan Avgifter för byggärenden.

Svartbygge och sanktionsavgifter

Påbörja aldrig åtgärden/byggnationen innan du har fått skriftligt beslut om lov och startbesked från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd för att undvika att det kan bli dyrt för dig och i vissa fall kan du bli tvungen att riva byggnaden.

Det är olovligt att flytta in eller använda en byggnad/anläggning utan slutbesked.

Kommunen är skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift av den som utför en olovlig åtgärd. Att skylla på okunnighet är enligt plan- och bygglagen inte ett giltigt skäl för att slippa byggsanktionsavgifter.

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten