Lägenhetsregistret, inlämnande av uppgifter

LÄS MER

Enligt lag ska uppgifter om alla Sveriges bostäder samlas i ett lägenhetsregister. Kommunerna är ansvariga för att komplettera och ändra registret.

Läs mer i broschyren vilka uppgifter du ska lämna till kommunen och hur du gör för att lämna dem.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00