Aktivitetsrapport för kontaktperson inom LSS och SoL

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som kontaktperson inom Omsorgsförvaltningen rapportera aktiviteter. Aktivitetsrapporten syftar till att kontaktpersonen rapporterar utförda aktiviteter utifrån uppdragets omfattning.

Rapporteras in senast den 5:e efterföljande månad.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa