Aktivitetsrapport - Kontaktperson enl 9§4 LSS och 4 kap §1 SoL

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som kontaktperson inom Omsorgsförvaltningen rapportera aktiviteter.  Aktivitetsrapporten syftar till att kontaktpersonen rapporterar utförda aktiviteter utifrån uppdragets omfattning.

Rapporteras in senast den 5:e efterföljande månad.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa