Praktisk arbetslivsorientering för elever i årskurs 9, anmälan

LÄS MER

I Sandvikens Kommun har vi under många år haft prao i grundskolan. Det är viktigt att våra ungdomar får en så god inblick som möjligt i vårt samhälle och de olika möjligheter till yrken som finns inför de val de ska göra till gymnasiet. Vår förhoppning är att du och ditt företag vill ingå i vårt samarbete genom att bidra med praoplats.

Försäkring

Eleven är försäkrad via Sandvikens Kommun.

Ny lag från 1 juli 2018

Från och med den 1 juli 2018 införs ändringar i skollagen som innebär att skolan ska ansvara för att praktisk arbetslivsorientering (prao) anordnas under sammanlagt minst tio dagar.

Den nya lagen innebär inga stora förändringar i Sandviken Kommun. Det är viktigt att vi får bra företag och organisationer som vill ta emot elever och ser eleverna som potentiella framtida medarbetare på arbetsplatsen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa