Planbesked, begäran om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Om en åtgärd planeras som kan innebära att kommunen behöver upprätta, förändra eller upphäva en detaljplan, så ska en begäran om planbesked lämnas in. Planbeskedet ska besvara om ett planarbete kan påbörjas eller inte.

Mer information

Mer information kring detaljplaneprocessen.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa