Serveringstillstånd alkoholdrycker, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig i Hofors eller Sandviken som tänker ansöka om nytt stadigvarande serveringstillstånd för att servera alkoholhaltiga drycker.

Ansökan om serveringstillstånd sker genom att en ansökan lämnas in till kommunens alkoholhandläggare. Alkoholhandläggaren påbörjar en utredning som ska visa om den sökande motsvarar alkohollagens krav på sökande samt om verksamheten kommer att drivas i enlighet med alkohollagen. En avgift tas ut vid en ny ansökan.

Läs mer om serveringstillstånd och avgifter på sandviken.se

Handläggningstid

Tänk på att det tar ca 6 till 8 veckor, från det att ansökan är komplett, att få sin ansökan prövad. Beslut om stadigvarande tillstånd fattas av Individ- och familjeomsorgsnämnden.

Handlingar som du ska bifoga

Det blir smidigare för dig om du har de handlingar du behöver klart innan du startar e-tjänsten. Om du inte har dina handlingar tillgängliga för tillfället så kan du påbörja ditt ärende och spara det och slutföra det vid ett senare tillfälle.

Exempel på handlingar som ska bifogas vid ny ansökan:

  • Registreringsbevis från Bolagsverket
  • Ägarförhållanden
  • Köpeavtal och finansiering
  • Ekonomi och budget
  • Dispositionsrätt
  • Ritningar över serveringslokal och eventuell uteservering

Använda e-tjänsten som företagare

När du företräder ditt företag så använder du din personliga e-legitimation för att logga in i e-tjänsten (i dagsläget finns ingen e-legitimation för företagare).

Hämtning av dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du inte behöver fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa