Serveringstillstånd alkoholdrycker, ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att ansöka om stadigvarande serveringstillstånd i Sandvikens kommun!

Ansök via e-tjänst
Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622).
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
Inne i e-tjänsten kan du välja att hämta uppgifter om ditt företag från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så du slipper att fylla i dem manuellt.
Läs mer på sidan Så här hämtar kommuner företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Ansök via blankett
Vill du istället ansöka via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Postadress:
Sandvikens Kommun
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
811 80 Sandviken

Besöksadress:
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
Plangatan 5
811 39 Sandviken

Handlingar som du ska bifoga
Det blir smidigare för dig om du har de handlingar du behöver klart innan du startar e-tjänsten. Om du inte har dina handlingar tillgängliga för tillfället så kan du påbörja ditt ärende men spara det och slutföra det vid ett senare tillfälle.

Exempel på handlingar som ska bifogas vid ny ansökan:
Registreringsbevis från Bolagsverket, ägarförhållanden, köpeavtal och finansiering, ekonomi och budget, dispositionsrätt och ritningar över serveringslokal och eventuell uteservering.

Lokala förhållanden i Sandvikens kommun
En avgift tas ut vid en ny ansökan.
Läs mer om serveringstillstånd och avgifter här.

Tänk på att det tar ca 6 till 8 veckor, från det att ansökan är komplett, att få sin ansökan prövad. Beslut om stadigvarande tillstånd fattas av Individ- och familjeomsorgsnämnden.

Frågor kopplat till ditt ärende?
Hör gärna av dig via mail till oss på serveringsarenden@sandviken.se om det uppstår frågor gällande ditt ärende hos oss!

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa