Hygienisk verksamhet, anmäl

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som planerar att starta verksamhet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Om du planerar att starta en verksamhet med fotvård, akupunktur, piercing, tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument måste du i förväg anmäla detta till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Alla som bedriver verksamhet är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav. Syftet är att bedriva ett systematiskt och förebyggande arbete för att skydda människors hälsa och miljön. Exempel på områden som ska ingå i en egenkontroll är hygien, städ och avfall.

Bilagor som ska bifogas anmälan

Planritning över lokalen som visar yta, utformning och rumsfördelning ska bifogas, gärna med markering av ventilationsdon med till- och frånluftsflöden angivna.

Om du skickar in bilagor med vanlig post, ange ärendenummer på samtliga bilagor. Ärendenummer får du i bekräftelsen efter att du skickat in din ansökan via e-tjänsten.

 

Sandvikens kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Information om avgift

En avgift tas ut för handläggning av anmälan. Den baserar sig på kommunens fastställda taxa.

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa