Lokaler för skola, förskola och fritidshem, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som planerar att starta en skola eller förskola i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Om du planerar att starta en skola eller förskola måste du i förväg anmäla detta till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Anmälningsskyldigheten gäller verksamheter i t.ex. förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och särskola.

Alla som bedriver verksamhet är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav. Syftet är att bedriva ett systematiskt och förebyggande arbete för att skydda människors hälsa och miljön. Exempel på områden som ska ingå i en egenkontroll är hygien, städ och avfall.

Bilagor som ska bifogas anmälan

  • Planritning över lokalen som visar lokalens yta, utformning och rumsfördelning/användningssätt
  • Ritning som visar placering av ventilationsdon med till- och frånluftsflöden angivna
  • Ventilationsprotokoll med uppmätta till- och frånluftsflöden (totalt, samt för respektive rum)
  • Mätrapport över radon (långtidsmätning minst 2 månader)
  • Beskrivning av utomhusmiljön, lekytor och solskydd, samt lokalisering av skola/förskola med hänsyn till buller m.m

Om du skickar in bilagor med vanlig post, ange ärendenummer på samtliga bilagor. Ärendenummer får du i bekräftelsen efter att du skickat in din anmälan via e-tjänsten.

Skicka bilagorna till:

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Information om avgift

En avgift tas ut för handläggning av anmälan. Den baserar sig på kommunens fastställda taxa.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa