Kopia av betyg, beställ

LÄS MER

E-tjänsten förutsätter att personen avslutat skolgången i Sandvikens kommun före år 2010.

Vill du beställa kopia på flera betyg ska du använda e-tjänsten flera gånger.

Sandvikens kommunarkiv har tillgång till betyg från skolor i Sandvikens kommun. Betygen måste vara utfärdade före 2010 för att vi ska ha tillgång till dem. Vill du ha kopia av ett nyare betyg får du kontakta den skola som du eller personen det gäller har gått på. 

Betyg från gymnasial vårdutbildning till och med läsåret 1998/1999 finns på Regionarkivet Gävleborg (fd landstingsarkivet). Läs mer på Regionarkivets hemsida.

Digitala kopior kan skickas till dig via Mina sidor. Detta kräver att du loggar in med en e-legitimation. Du kan också få betyg skickade till dig per post eller hämta dem hos Medborgarservice, Odengatan 37. Om du vill ha betygskopian vidimerad av kommunen, så skickas betygskopian via post eller så kan du hämta den hos Medborgarservice, Odengatan 37.

Kostnader

Många av våra betyg är digitaliserade, vilket innebär att du kan få dem skickade digitalt via Mina sidor. Detta kräver att du loggar in med en e-legitimation när du beställer din betygskopia. Papperskopior är kostnadsfria då antalet sidor är nio eller färre. Är din beställning tio sidor eller fler kostar det 50 kronor i engångskostnad samt två kronor för varje sida utöver den tionde.

Det händer att vi saknar kopior av vissa betyg. Om du önskar kan vi sammanställa uppgifter till ett betyg genom att göra ett utdrag ur betygskatalogerna. Denna tjänst kostar 125 kronor per påbörjad kvarts arbetstimme. Normalt pris för sammanställning av ett nytt betyg är 250 kronor.

Om du behöver ha kopia av betyg vidimerat/bestyrkt av personal på kommunarkivet så kostar det 50 kronor för sida 1–25, därefter tillkommer två kronor per sida. Vidimering eller bestyrkande innebär att någon intygar att kopian stämmer överens med originalet, vilket krävs för ansökan till vissa utbildningar.

Mer information om kostnader för betygskopior.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du väljer att logga in med din e-legitimation, så kan vi skicka ditt betyg digitalt via Mina sidor. Detta gäller dock inte om du vill ha en vidimerad kopia, då måste du hämta den hos Medborgarservice på Odengatan 37 eller få den hemskickad via posten.

Om du väljer att inte logga in så kan du hämta en kopia av ditt betyg hos Medborgarservice på Odengatan 37 eller få den hemskickad via posten.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa