Borgerlig vigsel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För de som planerar att gifta sig och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel finns borgerlig vigsel. Genom denna e-tjänst kan ni preliminärboka borgerlig vigsel i Sandvikens kommun.

Det finns ett vigselrum i Stadshuset i Sandviken som ni kan boka för vigsel eller så kan ni lämna önskemål om en annan plats i e-tjänsten.

Ansökan om hindersprövning

Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Hindersprövning innebär att Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder mot att ni gifter er.

Ansökan om hindersprövning ska ni göra gemensamt på det skattekontor där någon av er är folkbokförd. I samband med ansökan om hindersprövning bör ni även anmäla vilket efternamn var och en ska ha i äktenskapet.

Det är viktigt att ni lämnar in er ansökan om hindersprövning i god tid före vigseln. Blanketter för hindersprövning och anmälan om efternamn finns hos Skatteverket. Hindersprövningen är giltig i fyra månader.

Lämna intygen till oss i god tid före vigseln

Efter ansökan om hindersprövning får ni två handlingar från Skatteverket, Intyg hindersprövning och vigselintyg. Båda handlingarna i original ska lämnas till Sandvikens kommun, kommunledningskontoret minst tre arbetsdagar före vigseln.

Lämna handlingarna direkt i stadshusets reception eller skicka dem till Sandvikens kommun, kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken.

Utländska medborgare

För utländska medborgare gäller särskilda regler. Om en av er eller båda är utländska medborgare bör ni vända er till ert skattekontor för information.

Vigselförrättare

Sandvikens Kommun har åtta vigselförrättare som är utsedda av länsstyrelsen. När ni preliminärbokar borgerlig vigsel kan ni också skriva om ni har önskemål om vem som ska viga er. Läs mer om vigselförrättare i Sandvikens kommun

Vittnen

Minst två personer måste vara med under vigseln som vittnen, det kan vara vänner eller släktingar. De som är vittnen måste ha fyllt 18 år. Personer som arbetar i kommunen kan också vara vittnen. Kommunens vittnen är tillgängliga mellan kl 08:00 - 17:00 (16:00 sommartid) under helgfria vardagar.

Avgift

Det kostar 500 kr för en borgerlig vigsel. Efter vigseln skickar vi en faktura. Avgiften täcker kostnaderna för den administration som krävs för tjänsten.

Vad händer sen?

När ni har preliminärbokat vigsel via e-tjänsten kommer vi att kontakta er för att gå igenom era önskemål och boka dag och tid för vigseln.

Vi kan inte garantera att vigseln kan genomföras enligt era inskickade önskemål.

Tid för vigsel kan även bokas hos Medborgarservice

026 - 24 00 00

Mer information från Skatteverket

Äktenskap och partnerskap

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa