Begäran om entledigande som god man/förvaltare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Här kan du som god man/förvaltare använda vår e-tjänst eller hämta en blankett för att begära entledigande av ditt uppdrag eller upphörande av godmanskap enligt 11 kap 19§ i föräldrabalken.

För ytterligare information se kommunens hemsida.

Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten på egen hand kan du få hjälp med det via Medborgarservice, se kontaktuppgifter nedan.

 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Den här e-tjänsten ges av Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa