Föreningar och studieförbund, uppföljning

LÄS MER

Här kan föreningar och studieförbund följa upp och utvärdera evenemang, projekt och andra insatser som har genomförts med ekonomiskt stöd från Sandvikens kommun.

E-tjänsten används bland annat för utvärdering av följande:

  • Stöd till offentliga evenemang
  • Utvecklingsbidrag för kultur- och fritidsverksamhet
  • Bidrag för hälsofrämjande verksamhet
  • Lov- och lägerverksamhet
  • Stimulansmedel för folkbildningsverksamhet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa