Utstakning/lägeskontroll i egen regi, ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Redovisning av utstakningen

Redovisningen av utstakning i egen regi skall utföras i samband med formsättningen men före gjutning. Redovisningen skall vara Kart- och lantmäterienheten tillhanda inom en vecka. Sker inte redovisning av utstakningen inom utsatt tid, kan beslutet om utsättning i egen regi komma att omprövas.

Redovisningen skall ske enligt följande

Där det finns stompunkter eller gränspunkter skall redovisningen ske i koordinatsystem SWEREF 99 16 30. Där det inte finns stompunkter eller gränspunkter i kommunens system skall Kart- och lantmäterienheten kontaktas för redovisning på annat sätt.

Avgift

En administrationsavgift tas ut enligt gällande taxa.

Redovisningen av koordinater skall levereras enligt följande prioritering

  • E-post: koordinatlista eller karta i digital form till vgs@sandviken.se
  • Post: Sandvikens Kommun, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, 811 80 Sandviken

Vid signering av ifylld e-tjänst åtar jag mig att vara ansvarig för utstakning/lägeskontroll. Åtagandet medför 1) att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd frånsäger sig allt ansvar vid eventuella fel 2) Redovisning (enligt ovan).

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa