Föreningar, ansökan om Evenemangsstöd

LÄS MER

Föreningar kan söka evenemangsstöd för att genomföra arrangemang i Sandvikens kommun.

Ansökan

Ansökan behandlas gemensamt av Kultur- och fritidsförvaltningen, Turismenheten och Informationskontoret.

Information om stöd

Nedan beskrivs vilka kriterier som respektive enhet har för att ge stöd samt vilka typer av stöd som kan vara aktuellt.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Ger ekonomiskt stöd till evenemang som ger Sandvikens invånare och besökare möjlighet att skapa och uppleva olika konstformer - musik, teater, bildkonst, dans, film, litterarur med mera.

Förutom ekonomiskt stöd kan Kultur- och Fritidsförvaltningen bidra med rådgivning och förmedling av kontakter till samarbetspartners.

Informationskontoret
Ger ekonomiskt stöd till evenemang som stärker varumärket "Sandviken", antingen genom en positiv koppling i riksmedia eller för att stärka "Sandviken" eller "Sandvikens kommun" mot utvalda målgrupper i enlighet med kommunens profilering.

Förutom ekonomiskt stöd kan Informationskontoret bidra med rådgivning, idéhjälp och marknadsföring via Informationskontorets ordinarie kanaler, till exempel hemsida, intranät och sociala medier.

För att Informationskontoret skall ingå som del i evenemangsavtal krävs även att enheten själv har de resurser, såväl personella som ekonomiska, som krävs för att aktiviteten skall få önskad effekt.

Turismenheten
Ger stöd till evenemang som kan medverka till att skapa en positiv bild av varumärket "Sandviken" bland kommunens egna innevånare samt för övriga medborgare.

Stöd kan även ges när evenemanget synliggör turismen som näring, och när evenemanget bedöms kunna öka antalet turister till Sandviken.

Förutom ekonomiskt stöd kan Turismenheten  tillhanda hålla broschyrmaterial om kommunen enligt arrangörens önskemål, ta med information om evenemanget i trycksaker, exponering längs E16 med mera.

Kontakt

Kulturenheten
Marcus Strand
026-24 00 00
marcus.strand@sandviken.se

Informationskontoret
Odd Westby
026-24 00 00
odd.westby@sandviken.se

Turismenheten
Eva Hofstrand
026-24 00 00
eva.hofstrand@sandviken.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa