Föreningar, ansökan om Investeringsstöd

LÄS MER

Investeringsstöd

Stöd till inköp eller byggnation. Kommunen kan delfinansiera en investering på en föreningsägd anläggning eller inköp av betydelsefull utrustning. 

Ansökningstid: löpande under året

Kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott beslutar om fördelningen av investeringsstödet.

Föreningsutskottet ser gärna ansökningar gällande tillgänglighet och energibesparande åtgärder.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026 - 24 00 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa