Föreningar, ansökan om kontantstöd

LÄS MER

Kontantstöd kan sökas av föreningar i Sandvikens kommun för kommande verksamhetsår. 

Föreningen måste vara registrerad i Sandvikens Kommuns föreningsregister för att kunna söka stöd. Föreningsregister - registreringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om Kontantstöd 2020

Sista ansökningsdag är 1 september.

För att kunna söka kontantstöd så ska föreningens uppgifter vara uppdaterade per den 1 september i föreningsregistret. (gäller samtliga registrerade föreningar).

Föreningen ska i sin ansökan inkomma med protokoll från sitt senaste årsmöte, med följande information:

  • Genomförd verksamhet senaste verksamhetsåret.
  • Ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret.
  • Revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret.
  • Plan för verksamhet aktuellt/kommande verksamhetsår.

För sent inkommen ansökan kan medföra sänkt stöd eller att föreningsstöd uteblir helt.

Kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott beslutar i november-december 2019 om den slutliga fördelningen av föreningsstödet 2020.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026 - 24 00 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa