Föreningar, ansökan om kontantstöd

LÄS MER

Kontantstöd kan sökas av föreningar i Sandvikens kommun för kommande verksamhetsår. 

Föreningen måste vara registrerad i Sandvikens Kommuns föreningsregister för att kunna söka stöd. Föreningsregister - registreringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om Kontantstöd 2022

Sista ansökningsdag är 1 september 2021.

För att kunna söka kontantstöd ska föreningens uppgifter vara uppdaterade per den 1 september i föreningsregistret. Detta gäller samtliga registrerade föreningar.

I ansökan ska föreningen inkomma med protokoll från sitt senaste årsmöte, med följande information:

  • Genomförd verksamhet senaste verksamhetsåret.
  • Ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret.
  • Revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret.
  • Plan för verksamhet kommande verksamhetsår.

Om föreningen inte kunnat hålla årsmöte kan handlingar bifogas separat.

Om ansökan sker utan att begärt underlag inkommer kan det medföra sänkt stöd, eller att kontantstöd uteblir helt.
Komplettering av underlag kan göras fram till 15 september.

Kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott beslutar i november-december om den slutliga fördelningen av föreningsstödet.

Kommunvägledare på Medborgarservice kan hjälpa till vid ansökan: 026-24 00 00.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa