Ekonomiskt bistånd - Mina sidor

LÄS MER

Ekonomiskt bistånd – mina sidor

Om du får ekonomiskt bistånd har du möjlighet att via e-legitimation få tillgång till mina sidor. Via dessa sidor kan du få beslut, beräkningar, begäran om kompletteringar och vissa kallelser digitalt. Du kan även se när utbetalning av bistånd har skett. Du har även möjlighet att ändra telefonnummer och adress på egen hand, så att handläggaren alltid har rätt uppgifter för att kunna nå dig.

Om du önskar tillgång till denna tjänst, så kontakta din handläggare på ekonomienheten inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Handläggaren kan då ge dig mer information och förklara hur tjänsten fungerar.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026 - 24 00 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation