Kartinformation/kartutdrag, beställ

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor eller har fastighet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Med den här e-tjänsten kan du beställa kartinformation/kartutdrag för område eller fastighet inom Hofors, Ockelbo eller Sandvikens kommun.

Rättigheter

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning upprättar och ajourhåller kartinformation över Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Ansvar

Samhällsbyggnadsförvaltningen levererar kartinformation ur databaserna i befintligt skick och tar inget ansvar för informationens riktighet eller fullständighet. Kartinformationen kan ha varierande geometrisk kvalitet.

Avgift

Kartinformation/kartutdrag kan levereras i olika format:

  • Papper (kostnadsfritt)
  • PDF (kostnadsfritt)

Nedanstående format debiteras enligt gällande taxa (tabell C7) om handläggningstiden överstiger 15 minuter.

  • DWG, DXF eller annat digitalt format.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa