Kartinformation/kartutdrag, beställning av

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor eller har fastighet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Med den här e-tjänsten kan du beställa kartinformation/kartutdrag för område eller fastighet inom Hofors, Ockelbo eller Sandvikens kommun.

Rättigheter

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning upprättar och ajourhåller kartor i digitalt- och pappersformat över Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. Kartorna och kartbaserna är upphovsrättsligt skyddade och nyttjaren får därför endast använda kartinformationen för det ändamål som framgår av beställningen och ej sprida informationen vidare, vare sig i digitalt- eller i pappersformat.

Ansvar

Samhällsbyggnadsförvaltningen levererar kartinformation ur databaserna i befintligt skick och tar inget ansvar för informationens riktighet eller fullständighet. Kartinformationen kan ha varierande geometrisk kvalitet. Om data skall användas för detaljprojektering, kontakta Kart- och lantmäterienheten.

Avgift

Kartinformation/kartutdrag kan levereras i olika format:

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa