Kartinformation, beställning av

LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor eller har fastighet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Med en här e-tjänsten kan du beställa kartinformation för område eller fastighet inom Hofors, Ockelbo eller Sandvikens kommun. Kartan faktureras enligt fastställd taxa.

Rättigheter

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning upprättar och ajourhåller kartor i digitalt och analogt format över Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. Kartorna och kartbaserna är upphovsrättsligt skyddade och nyttjaren får därför endast använda kartinformationen för det ändamål som framgår av beställningen och ej sprida informationen vidare, vare sig i digitalt eller analogt format.

Ansvar

Samhällsbyggnadsförvaltningen levererar kartinformation ur databaserna i befintligt skick och tar inget ansvar för informationens riktighet eller fullständighet. Kartinformationen kan ha varierande geometrisk kvalitet. Om data skall användas för detaljprojektering, kontakta Kart- och Lantmäterienheten.

Ersättning

Ersättning för kartinformation utgår enligt gällande taxa. Ersättningen utgörs av nyttjanderättsavgift för kartinformationen och tidersättning för operatörens arbete att framställa transferdata.

Denna e-tjänst ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa