Modersmålsundervisning för nationella minoritetsspråk, ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Erbjudande om undervisning på minoritetsspråk

Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i de nationella minoritets-språken även om endast en elev på skolenheten ansöker om undervisning i språket. Kravet på att det måste finnas en lämplig lärare gäller dock även för de nationella minoritets-språken. Begränsningen att en elev bara kan få modersmålsundervisning i högst sju läsår, om eleven får undervisning utanför den garanterade undervisningstiden, gäller inte undervisning i de nationella minoritetsspråken. En romsk elev som kommer från utlandet kan få modersmålsundervisning på två språk om det finns särskilda skäl.

Läroplan för modersmål i grundskolan

Ansökan lämnas senast 30 september för höstterminen och 31 januari för vårterminen.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026 - 24 00 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa