Skolskjuts, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samtliga elever i grundskola och i särskola som uppfyller avståndskraven enligt riktlinjerna och går på sin placeringsskola erhåller skolskjuts. I dessa fall behöver vårdnadshavare inte lämna någon ansökan om skolskjuts. Sandvikens Kommun erbjuder förskolebarn skolskjuts på samma grund som grundskolan. Avståndskraven är 2 km förskoleklass åk 3, 3 km åk 4-6 samt 5 km åk 7-9.

Om elever anses behöva skolskjuts av särskilda skäl har man som förälder rätt att söka dispens. Även vid val av annan skola än den av kommunen anvisade skolan ska föräldern ansöka. Ansökan gäller läsårsvis.

Rätten till skjuts vid växelvis boende är begränsad till att gälla två adresser inom samma kommun, oftast med linjetrafik. Varje ärende prövas enskilt och läsårsvis.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa