Riksfärdtjänst, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Resor med riksfärdtjänst beviljas med stöd av lagen om riksfärdtjänst, Lag om riksfärdtjänst (1997:735), för personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Ansökan om riksfärdtjänst ska vara Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning i Sandvikens Kommun tillhanda senast tre veckor före önskad avresa och vid större helger minst sex veckor före önskad avresa.

Färdtjänsthandläggare beslutar om färdsätt med beaktande av resenärens funktionshinder och tillgängligheten av transportform.

Det färdmedel som beviljas ska vara det som för kommunen medför den lägsta kostnaden vilket innebär följande:

  1. I första hand används allmänna kommunikationer med ledsagare, dvs tåg, buss, båt eller flyg med hänsyn till resenärens funktionshinder.
  2. I andra hand används allmänna kommunikationer i kombination med taxi eller specialfordon, med eller utan ledsagare beroende av funktionshinder.
  3. I tredje hand används enbart taxi eller specialfordon, med eller utan ledsagare beroende av funktionshinder.

Annan prioritering kan göras om det för kommunen medför en lägre kostnad.

Om det bedöms att sökande inte behöver mer hjälp under resa än den service som SJ erbjuder, beviljas inte riksfärdtjänst.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa