Utstakning, beställning av

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor eller har fastighet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Utstakning görs oftast i två moment, grov- och finutstakning. Vid grovutstakning markerar vi direkt på marken där byggnaden är tänkt att placeras. En grovutstakning görs ofta innan markarbetet påbörjas.

Avgift enligt gällande taxa.

Vid finutstakning markerar vi med spikar satta i profiler. Mellan spikarna kan man sedan spänna upp profiltråd som visar läget för byggnaden. Oftast görs utstakningen efter fasadmått. Vill du ha utstakningen efter grundmått behöver vi få en måttsatt grundritning.

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa