Utstakning, beställning av

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor eller har fastighet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Utstakning görs oftast i två moment, grov- och finutstakning.

Vid grovutstakning markerar vi direkt på marken där byggnaden är tänkt att placeras. En grovutstakning görs ofta innan markarbetet påbörjas.

Vid finutstakning markerar vi med spikar satta i profiler. Mellan spikarna kan man sedan spänna upp profiltråd som visar läget för byggnaden. Oftast görs utstakningen efter fasadmått. Vill du ha utstakningen efter grundmått behöver vi få en måttsatt grundritning.

Avgift enligt gällande taxa.
Avgiften för utstakning skrivs ned med 15% när det i utstakningsärendet lämnas in ett digitalt underlag för situationsplan. Kravet är att underlaget är en dwg-fil som är baserad på nybyggnadskartan och som inte är förändrad i skala, koordinatsystem eller förvanskat på annat sätt.

Efter det att huset eller anläggningen byggts kontrollerar vi att det ligger där bygglovet angav att det skulle placeras.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa