Utstakning, beställ

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten gäller för dig som bor eller har fastighet i Hofors, Ockelbo eller Sandviken.

Utstakning görs oftast i två moment, grov- och finutstakning.

Vid grovutstakning markerar vi direkt på marken där byggnaden är tänkt att placeras. En grovutstakning görs ofta innan markarbetet påbörjas.

Vid finutstakning markerar vi med spikar satta i profiler. Mellan spikarna kan man sedan spänna upp profiltråd som visar läget för byggnaden. Oftast görs utstakningen efter fasadmått. Vill du ha utstakningen efter grundmått behöver vi få en måttsatt grundritning.

Avgift enligt gällande taxa (tabell C4).
Avgiften för utstakning skrivs ned med 15% när det i utstakningsärendet lämnas in ett digitalt underlag för situationsplan. Kravet är att underlaget är en dwg-fil som är baserad på nybyggnadskartan och som inte är förändrad i skala, koordinatsystem eller förvanskat på annat sätt.

Efter det att huset eller anläggningen byggts kontrollerar vi att det ligger där bygglovet angav att det skulle placeras.

 

Vad behövs för finutstakning?

Ska du bygga nytt och förbereda för finutstakning? Följ vår enkla guide till hur du gör.

  • Där snörena möter varandra är det tänkta hushörnets placering.
  • Profilerna ska vara stadigt konstruerade och tillräckligt stora. Du eller byggare uppför dessa på byggplats. Vi markerar snörets placering med hjälp av spikar, där du sedan spänner snöret enligt bilden.
  • Inför utsättning förbereds husets placering i ett CAD-program med exakta mått för att placeringen ska bli korrekt enligt bygglovet.

I vår region används koordinatsystem SWEREF99 16 30 & RH2000 för placering i plan och höjd.

Vill du ha vår guide som digital fil för hur du förbereder inför en finutstakning? Kontakta oss så skickar vi den till dig!

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Den här e-tjänsten ges av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa