Folkölsförsäljning, anmälan och avanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten används för att anmäla eller avanmäla försäljning av folköl enligt Alkohollagen (2010:1622).

Den som bedriver detaljhandel med folköl skall anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker, utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har erforderliga kunskaper. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program. Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts (5 kap 5 § Alkohollagen). Mall för egenkontrollprogram finns på Sandvikens Kommuns hemsida.

Servering av folköl får ske om verksamheten bedrivs i sådana lokaler som är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel och där mat serveras samtidigt (8 kap 8 § Alkohollagen).

Kommunen får ta ut en avgift för tillsyn av folkölsförsäljning (8 kap 10 § Alkohollagen).

Kommunen ansvarar för tillsyn över detaljhandel med folköl tillsammans med polismyndigheten (9 kap 2 § Alkohollagen).

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kopia på egenkontrollprogram

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa