Modersmålsundervisning, ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Modersmål

Här kan du ansöka om modersmålsundervisning i grundskola.

Modersmålet har stor betydelse för barnets/elevens identitet och självkänsla och är grunden för barnets/elevens förmåga till inlärning.

Med ett välutvecklat modersmål lär sig barnet/eleven sitt andraspråk och andra ämnen lättare. Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga.

Du kan ansöka om Modersmålsundervisning via vår e-tjänst eller skriva ut och skicka in blanketten.

Ansökan lämnas senast 30 september för höstterminen och 31 januari för vårterminen.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa