Färdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information om Färdtjänst

Du som har en funktionsnedsättning, som är bestående mer än tre månader, och som ger dig väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer kan ansöka om färdtjänst.

Grunden för färdtjänst är enbart funktionsnedsättning och dess konsekvenser, alltså svårigheterna i samband med resandet och inte svårigheter vid resans mål.

  • Du ska vara folkbokförd i Sandvikens kommun
  • Du ska ha en funktionsnedsättning som bedöms bestå i minst tre månader, enligt medicinskt utlåtande
  • Funktionsnedsättningen ska ge väsentliga svårigheter vid förflyttning på egen hand eller vid resa med allmänna kommunikationer
  • Det ska finnas ett tydligt samband mellan funktionsnedsättningen och svårigheterna att förflytta dig i anslutning till resan eller att genomföra själva resan med allmänna kommunikationer
  • Enbart hög ålder ger inte automatiskt rätt till färdtjänst
  • Färdtjänst beviljas inte till följd av att allmänna kommunikationer saknas eller har dåligt turtäthet, avsaknad av egen bil eller svårigheter att bära kassar.
  • Ledsagare kan beviljas om du som söker inte klarar av att resa på egen hand med den service som normalt ges av transportören. Behovet ska vara knutet till själva resan, inne i bilen, inte till vistelsen vid resmålet.

Färdtjänst får nyttjas vid alla fritidsresor, till exempel vid sociala aktiviteter, shopping, apoteks- och bankärenden.

Färdtjänst omfattar inte resor som av någon annan anledning bekostas av det allmänna som staten, en kommun, landsting eller arbetsgivare. Du kan alltså inte använda färdtjänst för sjuk- och behandlingsresor, skolresor eller andra resor som du får bidrag för av någon annan.

Du behöver bifoga ett medicinskt utlåtande eller intyg som styrker din funktionsnedsättning och dina svårigheter, för bedömning av rätt till färdtjänst. Kontakta din hälsocentral eller annan legitimerad/sakkunnig personal för ett utlåtande eller intyg om funktionsnedsättning.

 

Om du inte kan använda den digitala tjänsten eller behöver en pappersblankett

Kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 för att få hjälp.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa