Färdtjänst, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att ansöka om färdtjänst ska du vara folkbokförd i kommunen. Förutsättningarna för tillstånd till färdtjänst anges i Lag om färdtjänst (1997:736) samt i kommunens tillämpningsanvisningar.

Färdtjänst är en del av den allmänna kollektivtrafiken, avsaknad av allmänna kommunikationer eller att dessa är bristfälligt utbyggda ger inte rätt till färdtjänst.

Färdtjänst beviljas personer som på grund av funktionsnedsättning, som inte endast är tillfällig, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Tillstånd till färdtjänst ges för en viss tidsperiod och med ett begränsat antal resor.

Ledsagare kan beviljas om den sökande inte klarar av att resa på egen hand med den service som normalt ges av transportören. Behovet ska vara knutet till själva resan, inte till vistelsen vid resmålet.

Om ansökan lämnas av god man/förvaltare ska ett registerutdrag gällande förordnandet bifogas.

De uppgifter som du och andra lämnar kommer att lagras i ett personregister. Uppgifterna skyddas enligt bestämmelser i sekretesslagen. Om utdrag ur register önskas kontaktas färdtjänstenheten.

Beslut i ärendet meddelas skriftligen.

Tänk på att vid nyansökan ska det alltid bifogas ett utlåtande/intyg. Kontakta din hälsocentral eller annan legitimerad/sakkunnig personal för ett utlåtande eller intyg om funktionsnedsättning för bedömning av rätt till färdtjänst eller riksfärdtjänst.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
medborgarservice@sandviken.se
026-24 00 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa